Laurentsiuse Selts

German English es fi French it ru sv

Põhidaatumid


ANNO DOMINI 2010


29.04.2010 - Laurentsiuse Seltsi loomine Kuusalus
05.05.2010 - registrikaardi avamine MTÜ Laurentsiuse seltsi kohta Harju Maakohtu registriosakonnas
25.05.2010 - Laurentsiuse Seltsi kodulehe loomine
27.05.2010 - Laurentsiuse Seltsi koduleht sai endale kokkuvõtted prantsuse, hispaania, rootsi ja inglise keeles
12.06.2010 - Raadio 7 eetris oli saade teemal "Püha Laurentsius" (saate lindistus oli 8. aprillil 2010)
17.07.2010 - Toimus Laurentsiuse Seltsi koosolek, mis lõppes kiviaia ladumise talguga
10.08.2010 - Laurentsiuse Selts korraldas katoliku kiriku preester Xavier Riera esinemise traditsioonilises lauritsapäeva
mõttekojas
22.06.2010 - Toimusid Laurentsiuse Seltsi esimese vaatefilmi "Kodasoost läbi Leesi ja Viinistu Kuusallu võtted
06.08.2010 - 22.08.2010 - Laurentsiuse Seltsi korraldatud kirikukontsertidel Tõrvas, Jõelähtmes, Kuusalus ja Tallinnas
esinesid Maria Valdmaa, Robert Staak ja Tõnu Jõesaar
24.11.2010 - Kuusalu vallamajas näidati katkendit Laurentsiuse Seltsil valminud Kuusalu kihelkonda tutvustavast filmist
18.12.2010 - Kuusalu rahvamajas näidati filmi Kuusalu kihelkonna kohta. Filmi tegid Heiki Haljasorg, Sulev Valdmaa, Richard
Tomusk ja Erki Koplimets.


ANNA DOMINI 2011


07.04.2011 - Laurentsiuse Seltsi liikmed osalesid "Teeme ära!" talgupäeval Kuusalus, korrastades Lauritsakivi ja Silmaallika
ümbrust
15.05.2011 - Toimusid Laurentsiuse Seltsi teise filmi "Naine ei lähe tanuta tanumale ega põlleta põllule" võtted
04.06.2011 - Laurentsiuse Seltsi aastakoosolekul arutati põhjalikult, kuidas jäädvustada ausambaga Eduard Ahrensi mälestus
07.08.2011 - Laurentsiuse Seltsi liikmed külastasid raadiosaate tegemise eesmärgil Vaindloo saart
09.08.2011 - Toimus vaatefilmi "Naine ei lähe tanuta tanumale ega põlleta põllule" esimene avalik näitamine
09.08.2011 - Laurentsiuse Seltsi liikmed arutasid Kuusalu vallavalitsuses Eduard Ahrensi mälestusmärgi konkursiga seonduvaid
küsimusi
13.08.2011 - Laurentsiuse Seltsi organiseeris Vahipataljoni Aukompanii ja Noorkotkaste osalemise Kuusalu sõjaväeparaadil
01.12.2011 - Laurentsiuse Selts kuulutas välja Eduard Ahrensi mälestusmärgi ideekavandi konkursi.

ANNO DOMINI 2012

06.07.2012 - EELK peapiiskop Andres Põder pani Kuusalu Laurentsiuse koguduse õpetajale Jaanus Jalakale kaela kuldristi, mis
on kõrgeks tunnustuseks talle ustava ja laitmatu teenistuse eest vaimulikuametis. Jaanus Jalakas sai 50-aastaseks ning
ühtlasi tähistas Jalakate abielupaar oma hõbepulma.
24.03.2012 - toimus Kuusalu Kunstide Koolis Valkla külast pärit Tallinna Ülikooli emeriitprofessori Pille Kippari loeng
"Ristiusu pühakud ja eesti rahvakalender".
11.08.2012 - Laurentsiuse Seltsi liige Ants Rebane rääkis lauritsapäeva puhul sugupuu-uurimist ja kodukandi tundmist
30.08.2012 - Laurentsiuse Seltsi kodulehele on seatud üles fotokogu Kuusalu kihelkonna sildadest.
17.11.2012 - Kuusalu vanas pastoraadis toimus Kuusalu kihelkonnast pärit emeriitprofessor Pille Kippari loeng Eesti
rahvakalendrist ning kristlikest pühakutest.

ANNO DOMINI 2013

25.02.2013 - Vikerraadio kultuuriuudistes oli lõik Eduard Ahrensist
24.03.2013 - Vikeraadio "Keelesaates" oli põhjalik saade Eduard Ahrensist Vikerraadios
24.03.2013 - Laurentsiuse Seltsil on oma Facebooki konto, kontot haldab Sulev Valdmaa
07.04.2013 - Kuusalu pastoraadis toimus konverents "Eduard Ahrens 210". Ettekandeid pidasid Annika Kilgi, Kristiina Ross,
Tõnu Õnnepalu ning Aivar Simson ja Paul Mänd.
14.06.2013 - Eesti kultuurileht Sirp räägib Ahrensist ja Wiedemannist
22.06.2013 - Laurentsiuse Seltsi aastakoosolek, kus arutati läbi 2012. aasta tegevus, kinnitati 2012. aasta majandusaasta
aruanne ning kavandati järgmise aasta tegevusi.
10.07.2013 - Eduard Ahrensi monumendi graniitsokli "avamine". Mustast graniidist poleeritud 90x90x30 tahukas telliti firmalt
Reval Kivi. Samal päeval tutvustati Kuusalus vana pastoraadi ees Eduard Ahrensi poolt kirjutatud Kuusalu kiriku kroonikat.
Vana pastoraadi sees peetavas mõttekojas kõneles Peeter Olesk teemal "Kes on keeleline autoriteet".
9.10.2013 - Telekanal Kanal 2 uudistesaates "Reporter" oli eetri ligi kolme minuti pikkune klipp Eduard Ahrensist. Keelemeest
tutvustas Laurentsiuse Seltsi liige Jaanus Jalakas.
14.10.2013 - algasid haridusliku ja etnograafilise filmi võtted, mis jäädvustavad Kolga randa.
16.10.2013 - Riigikogu liige Mart Meri rääkis videos Eduard Ahrensile mälestusmärgi püstitamist ning rääkis ajaloolise
Tallinna Toomkooli maja ees sealse kooli vilistlasest ja eesti keele uue kirjaviisi loojast Eduard Ahrensist
02.11.2013 - Valmisid Laurentsiuse Seltsi korjanduskerad

ANNO DOMINI 2014

10.05.2014 - Laurentsiuse Selts näitas Kuusalu rahvamajas LEADER projekti toel 2014. aastal valminud filmi Kolga rannast "Kus
sinu pesakane ...".
21.02.2014 - Jaanus Jalakas valiti taas Ida-Harju praostiks ja praostkond valis peapiiskopikandidaadiks Urmas Viilma.
Ida-Harju prastkond oli esimene, kes Urmas Viilma peapiiskopikandidaadiks esitas.
24.04.2014 - Süttis arhitektuurimälestiste hulka arvatud Kuusalu kiriku juures asuva pastoraadihoone (ehitatud 1792-1798)
katus, põlengu tagajärjel hävis hoone katus ning sisse langesid osaliselt vahelaed. Inimesi põlengu puhkedes hoones ei
viibinud. Põlenud hoones asetses koguduse kantselei.
02.07.2014 - Kuusalu kiriku kroonika ilmus trükist. Selle kirjutamist alustas 1837. aastal Eduard Ahrens ja selle viimane
sissekanne on tehtud 1914. aastal.
22.10.2014 - Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkonnas räägiti Eduard Ahrensi mälestusmärgi püstitamisest
01.11.2014 - Kuusalu vana pastoraadi juures algasid sügisel taastamistööd.


ANNO DOMINI 2015

31.01.2015 - Kuusalu vanal pastoraaldil uued sarikad peal
30.03.2015 - toimus konverents "Kummardus Ahrensile". Peaettekandeid pidasid Mati Hint ja Toomas Paul.
22.11.2015 - Müügile jõudis Kalender 2016, mille koostas Gondo Olevsoo. Selles vana aja traditsiooni kohases kalender-
teatmikus on ka Laurentsiuse Seltsi esimehe poolt kirjutatud artikkel Eduard Ahrensist.


ANNO DOMINI 2016

16.06.2016 - Välj lõi siise Kolga mõisa peahoonesse. Kahjud oli õnneks väga väiksed ning inimesed kannatada ei saanud.
25.06.2016 - Kuusalu kihelkonna taimede suur kogumise algus Laurentsiuse Seltsi kodulehele.
09.12.2016 - Kiri Presidendi kantseleilt Laurentsiuse Seltsile, milles on öeldud: "... Laurentsiuse Seltsi tegevus Kuusalu
kihelkonna elu edendamisel ning selle ajaloolise piirkonna inimeste paigavaimu hoidmisel on märkimisväärne. Sellise tegevuse
kaudu, mida teete teie oma kihelkonnas, saab muuta elu paremaks, sest see tuleb inimeste vabast tahtest. Eesti uue kirjaviisi
rajaja Eduard Ahrensi mälestuse jäädvustamine on just selline näide, mis kaasab inimesi ja aitab meeles hoida meile olulist.
..."
27.12.2016 - Artikkel Eduard Ahrensist Saksamaal ajakirjas MBL

ANNO DOMINI 2017

12.04.2017 - Eduard Ahrensi pronksskulptuur on valmi. Laurentsiuse Selts töö tellijana kutsutud Sauele pronksivalu töökotta  andma hinnangut Eduard Ahrensi pronksskulptuurile. Seltsi kolmeliikmeline esindus (Sulev Valdmaa, Jaanus Jalakas ja Heiki Haljasorg) hindasid töö täiesti valmis olevaks ja avaldas nähtu üle rahulolu.

 


Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login